VšĮ Centro poliklinika
Slaugos namuose ir paliatyviosios pagalbos informacinė sistema
2015

Kur galima rasti sprendimą: www.pylimas.lt

Kodėl ir kaip?

Elektroninė interaktyvi prisirašymo prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ) paslauga. Naudojantis šiuo funkcionalumu, Slaugos IS leidžia gyventojams internetu prisirašyti prie pirminės ASPĮ panaudojant elektroninį parašą. Prisirašyti pageidaujančiam asmeniui Slaugos IS iš ASPĮ darbuotojų registro pateikia rekomenduojamų šeimos gydytojų ir (arba) gydytojų psichiatrų sąrašus. Asmuo pasirenka pageidaujamą šeimos gydytoją, jei pageidauja ir gydytoją psichiatrą, užpildo Slaugos IS pateiktą prašymo formą ir patvirtina elektroniniu parašu. Rezultatai naudotojui atvaizduojami ekrane. Jeigu asmuo prisirašymui atvyksta į ASPĮ, tai įstaigos registratūros darbuotojas užpildo prašymą, jį gali atspausdinti ir pateikti asmeniui pasirašyti ranka. Užpildyti ir patvirtinti prašymai yra įtraukiami į Slaugos IS saugomą elektroninį dokumentų registracijos žurnalą. Į Slaugos IS dokumentų registracijos žurnalą įtraukti prašymai integracinėmis sąsajomis yra perduodami ir registruojami VLK prisirašymo prie pirminės sveikatos priežiūros įstaigų informacinėje sistemoje, iš kurios gautas atsakymas apie prisirašymo patvirtinimą arba atsisakymas prirašyti yra pateikiamas į Slaugos IS. Elektroninė interaktyvi slaugos paslaugų užsakymo paslauga. Naudojantis šiuo funkcionalumu, asmuo (pacientas) internetu gali užsisakyti slaugos paslaugų, panaudojant VAIISIS autentifikavimo ir identifikavimo paslaugas. Paslaugas gali užsisakyti tik prie pirminės ASPĮ prisirašęs asmuo. Asmuo užpildo pateiktą prašymo formą (dalinai užpildytą turimais duomenimis) ir ją pateikia vykdymui. Jeigu asmuo slaugos paslaugas užsakyti atvyksta į ASPĮ, tai aukščiau išvardintus veiksmus padaro įstaigos registratūros darbuotojas. Yra funkcija, leidžianti atspausdinti užpildytą prašymo formą. Užpildyti ir patvirtinti prašymai turi būti įtraukiami į Slaugos IS saugomą elektroninį dokumentų registracijos žurnalą. Kiekvienam prašymui Slaugos IS pagalba yra priskiriamas vykdytojas, paskiriamas paslaugų atlikimo laikas ir apie tai elektroniniu paštu informuojamas prašymą pateikęs asmuo. Nustačius nuolatinės slaugos ar priežiūros poreikį, asmuo yra įtraukiamas į Slaugos IS valdomą slaugomų (prižiūrimų) pacientų sąrašą. Gydytojų paskyrimai slaugos paslaugoms. Naudojantis šiuo funkcionalumu, gydytojai gali paskirti slaugos paslaugas ir procedūras, kurias slaugytojai turi atlikti paciento namuose. Norėdamas paskirti slaugos paslaugas gydytojas Slaugos IS užpildo slaugos paslaugų užsakymą ir parenka paskiriamas slaugos paslaugas. Slaugos paslaugų užsakymai yra įtraukiami į slaugos paslaugų užsakymų sąrašą. Kiekvienam užsakymui yra paskiriamas vykdytojas, nustatomas paslaugų suteikimo laikas, paslaugų kiekis ir suformuojamas kiekvieno slaugytojo lankomų slaugos pacientų sąrašas. Užsakymuose paskirtos slaugos paslaugos yra įtraukiamos į kiekvieno paciento slaugos namuose lapą. Atlikus gydytojo paskirtas slaugos paslaugas, apie tai pažymima paciento slaugos namuose lape bei atitinkamai paslaugų užsakyme. Slaugos paslaugų teikimas. Naudojantis šiuo funkcionalumu, slaugytojai gali savarankiškai atlikti paciento individualių slaugos poreikių vertinimą, kurio metu aprašo esamą situaciją ir problemas, nustato slaugos tikslus. Atsižvelgiant į slaugos tikslus, Slaugos IS leidžia sudaryti individualų paciento slaugos planą ir paskirti slaugos paslaugas ir procedūras, naudojant slaugai namuose pritaikytą slaugos intervencijų klasifikatorių. Slaugytojo paskirtos slaugos paslaugos ir procedūros, kartu su gydytojo paskirtomis slaugos paslaugomis ir procedūromis, yra įtraukiamos į paciento slaugos namuose lapą. Atlikus paskirtas slaugos paslaugas ir procedūras, apie tai pažymima slaugos paslaugų plane ir įvertinami slaugos rezultatai. Klinikinių parametrų registravimas naudojant mobilią specializuotą kompiuterizuotą įrangą. Naudojant mobilią slaugytojos darbo vietą atsiranda medicininių rodiklių elektroninio įrašymo galimybė: paciento namuose atlikus elektrokardiografiją, pamatavus arterinio kraujo spaudimą, pulsą, kūno temperatūrą, pulsinės deguonies saturaciją, gliukozės kiekį kraujyje ir kt. Naudojant specializuotą mobilią įrangą, registruojami paciento būklės matavimo duomenys ir perduodami Slaugos IS, kur jie įrašomi į kiekvieno paciento slaugos namuose lapą ir gali būti peržiūrimi. Dokumentų sukūrimas. Slaugos IS leidžia sukurti dokumentų šablonus įstaigoje naudojamiems slaugos dokumentams. Dokumentų šablonus gali susikurti kiekvienas vartotojas, turintis bendrąsias darbo su dokumentų redagavimo programomis žinias (pvz. MS Word). Kuriant šablonus, Slaugos IS leidžia pasirinkti duomenis, kuriuos norima įkelti į dokumentą iš paciento elektroninės medicininės istorijos, bei sukurti pageidaujamą dokumento dizainą. Vartotojas taip pat gali sukurti dokumentą, kuris užpildomas pasirinkta informacija iš paciento elektroninės medicininės istorijos arba įkeliant anksčiau sukurto tipinio teksto informaciją. Slaugos IS leidžia tokį sukurtą dokumentą atspausdinti arba siųsti el. paštu. Sukurtus dokumentus galima surasti, peržiūrėti ir redaguoti. Sukūrus dokumentą, šis automatiškai yra priskiriamas atitinkamam dokumentų registracijos žurnalui ir dokumentui suteikiamas registracijos numeris, pagal gydymo įstaigos nustatytas dokumentų numeracijos taisykles. Ataskaitos ir informacijos analizė. Naudojant ataskaitų ir informacijos analizės funkciją galima suformuoti įstaigos veiklai reikalingas standartines ataskaitas. Sukurtos ataskaitos gali būti peržiūrimos, eksportuojamos ir spausdinamos. Suformuojami sukurtų ataskaitų sąrašai pagal vartotojus, ataskaitų tipus ir kitus kriterijus. Pacientų katalogas. Vykdoma paciento paieška Slaugos IS, peržiūrimi, suvedami ir redaguojami asmens duomenys, kaupiama paciento draustumo ir prisirašymo pas šeimos gydytoją informacija, vykdomas kelių asmenų sujungimas ir pan.

Kuo išskirtinis?

Padidėjo informacijos keitimosi efektyvumas Centro poliklinikos įstaigoje. Nebepildomi įvairūs slaugos paslaugų dokumentai, nebevedami internetu užsiregistravusių asmenų duomenys – kasmet sutaupoma 8.613 val. darbo laiko. Sumažėjo naujų pacientų prisirašymo prie ASPĮ laiko sąnaudos, nes paslaugos yra užsakomos internetu. Prognozuojama, kad internetu kasmet prisiregistruos 30 proc. pacientų, kurie sutaupys 7.186 val. darbo laiko. Sumažėjo slaugytojų darbo laiko sąnaudos. Sąnaudų sumažėjimas siejamas su greitesniu mėginių paėmimu. Sutaupytą laiką slaugytojai gali skirti pridėtinės vertės kūrimui (slaugymui, konsultacijoms). Skaičiuojama, kad per metus mobilios įrangos pagalba bus sutaupyta 4.877 val. darbo laiko. Sumažėjo išlaidų slaugomų pacientų gydymui. Pagerėjusi slaugos paslaugų kokybė, panaudojant informacinių ir ryšių technologijų (toliau – IRT) priemones, greitesnis pacientų tyrimų duomenų perdavimas gydytojams, sumažina jų pakartotinio apsilankymo pas pacientus laiką 30 proc. arba 3.340 val. Asmenims, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos bei nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis bei asmenims, kuriems reikalinga paliatyvioji pagalba, yra išsaugotas savarankiškumas gyvenamojoje aplinkoje, skatinama savirūpa, mažinama socialinė atskirtis.


Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).

Būtinieji slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.