UAB E. mokykla
EMA (elektroninė mokymosi aplinka)
2018

Kur galima rasti sprendimą: https://emapamokos.lt/app/

Kodėl ir kaip?

Iki šiol mokytojai susidurdavo su iššūkiais, kaip diferencijuoti ir individualizuoti ugdymą bei kokiais būdais motyvuoti nevienodų gabumų mokinius. EMA yra inovatyvus sprendimas, suteikiantis mokytojams galimybes interaktyviai ugdyti naujus gebėjimus bei perteikti informaciją, o mokiniams – pasiekti aukščiausius asmeninius rezultatus. EMA aplinka leidžia kiekvienam mokytojui vesti šiuolaikinę, prie konkrečios klasės ar mokinių pritaikytą pamoką. Metų pradžioje, ar į klasę atvykus naujam mokiniui, mokytojas gali skirti diagnostinį testą, kuris padeda greičiau ir patogiau, automatinės rezultatų analizės pagalba, pažinti kiekvieną mokinį. Atsižvelgiant į diagnostinio testo rezultatus, jis skiria mokinio pasiekimų lygį, galimybes ir poreikius atitinkančias užduotis. Šie rezultatai gali būti aptariami ir su tėvais, taip įtraukiant juos į ugdymo proceso planavimą ir vykdymą. Dalis užduočių taisoma automatiškai, o prie kitų pateikiami atsakymai ir vertinimo instrukcijos, į kurias mokytojas gali atsižvelgti tikrindamas užduotis. Patogi tikrinimo sistema, galimybė grąžinti mokiniams jų darbą pasitaisymui taupo mokytojų laiką – atlikto eksperimento metu buvo nustatyta, jog EMA aplinkoje mokytojai užduotis gali ištaisyti 32 proc. greičiau negu jas taisytų spausdintuose pratybų sąsiuviniuose. Pasinaudodamas kiekvienos temos rezultatų analize, mokytojas gali maksimaliai išnaudoti pamokos laiką, atpažindamas sunkiau įveikiamas užduotis ir jas aptardamas kartu su mokiniais. EMA jau dabar veikia mokyklose ne tik kaip mokymosi, bet ir įvertinimo priemonė, kuri leidžia analizuoti turimus mokinių mokymosi duomenis bei prognozuoti jų pažangos galimybes. Sistemoje yra taikomi sužaidybinimo elementai: mokiniams yra sukurtos sąlygos augti kartu su personažais, gauti prizus po užduočių sprendimo bei matyti savo pažangą interaktyvioje lentoje bei informatyviame Mokinio profilyje. Dėl to EMA esantys elementai skatina ir berniukus, ir mergaites vienodai įsitraukti į mokymosi procesą bei ugdo XXI a. iššūkius atitinkančias kompetencijas – mokėjimą mokytis, problemų sprendimą, kūrybiškumą. Nuo šių metų EMA aplinką papildo ir elektroninio vadovėlio komplektas, kuris leis pritaikyti ir teorinę medžiagą prie kiekvienos klasės ar mokinio poreikių, mokymosi stiliaus ir pasiekimų lygio. Vienas iš pagrindinių jo privalumų – mokymosi medžiagos pateikimas mažomis dalimis. Mokinius suprasti esminę informaciją skatina ne tik mažos apimties tekstas (pritaikytas prie šiuolaikinės kartos mokymosi stiliaus), bet ir infografikai, vaizdinė informacija bei tikslingai suformuluoti klausimai. Tuo tarpu mokytojams prie kiekvieno fragmento yra suteikiama informacija, kaip tikslingai užpildyti pamokos dalį. Turinys yra pateikiamas šiuolaikiškai, artimas mokinių aplinkai, o tai padeda jiems įsitraukti į aktyvų mokymosi procesą.

Kuo išskirtinis?

EMA sudaro unikalias sąlygas kiekvienam moksleiviui mokytis pagal savo galimybes ir siekti aukščiausių rezultatų nepaisant skirtumų su kitais bendraklasiais, o mokytojams padeda mažiau laiko praleisti taisant mokinių darbus, rengiantis pamokoms ir taip daugiau laiko skirti individualiems mokinių mokymosi poreikiams. Elektroninė mokymosi aplinka kuria pridėtinę vertę mokymosi procese dėl šių priežasčių: 1. Sudaro galimybes nuosekliai organizuoti mokymąsi. Mokslo metų pradžioje ir pabaigoje mokytojai gali atlikti diagnostinį testą, kuris yra skirtas objektyviai nustatyti mokinių žinias bei gebėjimų lygį. Klasei ir kiekvienam moksleiviui yra sugeneruojama rezultatų ataskaita. Pagal gautus rezultatus, mokytojas ar mokyklos administracija gali priimti sprendimą, kokius mokymosi metodus taikys ir kokio lygio užduotis skirs mokiniams. 2. Galimybė praleisti mažiau laiko taisant mokinių darbus bei ruošiantis pamokoms. Mokytojams yra sukurtos automatinio taisymo užduotys bei vertinimo instrukcijos, kurios padeda ištaisyti užduotis greičiau. 3. Sužaidybinimas (ang. gamification) ir motyvacija. Užduotyse mokiniai sutinka savo bendraamžius personažus, kurie kviečia juos atlikti įvairaus pobūdžio užduotis. Vieni personažai skatina mokinius įveikti sudėtingesnio lygio užduotis, o kiti – padėti, taip mokiniai labiau įsitraukia į mokymosi procesą. 4 Prieinamumas. EMA gali naudotis įvairaus technologinio raštingumo lygio asmenys, sistema nereikalauja papildomos įrangos ar programėlės, veikia naršyklėje. EMA teikia pagalbą realiu metu telefonu, el. paštu ir pokalbių langelio forma. Mokytojai yra konsultuojami ne tik techniniais klausimais, bet ir metodiniais, ar dėl pačios EMA naudojimo. Silpnesnių gebėjimų mokiniai visuomet sulaukia pagalbos iš pačios sistemos, kur pateikiami užduočių sprendimo pavyzdžiai ir pan. 5. Duomenis grįstas mokymasis. Mokytojas gali patogiai susipažinti su kiekvieno moksleivio rezultatais, pasitelkiant mokinio profilio informaciją arba automatinę temų rezultatų analizę. Mokytojai dažniausiai juos pristato mokyklos administracijai, mokiniui ir jo tėvams, kartu ieškodami sprendimo, kaip organizuoti mokymosi procesą atsižvelgiant į individualius kiekvieno mokinio pasiekimus. Atsižvelgiant į poreikius, EMA sistema gali būti pritaikoma bet kurios šalies ugdymo procesui ar mokymosi programoms.


Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).

Būtinieji slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.