Ugdymo plėtotės centras, Leidykla „Šviesa“
Skaitmeninis ugdymo turinys 5–8 klasių mokiniams
2015

Kur galima rasti sprendimą: lietuviu7-8.mkp.emokykla.lt

Kodėl ir kaip?

Skaitmeninis ugdymo turinys sukurtas įgyvendinant Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą Ugdymo plėtotės centro projektą „Pagrindinio ugdymo pirmojo koncentro 5–8 klasių mokinių esminių kompetencijų ugdymas“. Parengta daugiau kaip 500 mokymosi objektų (toliau MO), skirtų ugdyti bendrosiose programose numatytas dalykines ir bendrąsias kompetencijas. Sukurtas paieškos įrankis, kuris padeda atsirinkti MO konkretiems gebėjimams ugdyti.. MO yra skirtingų tipų: interaktyvios demonstracijos, tiriamieji darbai su užduočių lapais, kūrybinės užduotys (komiksai, istorijos, minčių žemėlapiai, dienoraščiai, rašiniai, straipsniai, interviu ir pan.), žemėlapiai ir kartoschemos, filmai, garso įrašai, mokomieji žaidimai ir kt. Visos kūrybinės užduotys gali būti išsaugotos darbiniu formatu kompiuteryje ir vėliau, įkėlus jas į svetainę, tobulinamos, papildomos, o persiuntus kitiems naudojamos grupės darbui. Prie kiekvieno MO yra nuorodos į susijusius Žinyno straipsnius ir kitus MO. Tai padeda mokiniui prisiminti anksčiau išmoktus dalykus, išsiaiškinti naujas sąvokas, pasinaudoti pagalba atliekant savitikros testus. Parengta 200 lietuvių kalbos, 600 geografijos ir 150 žmogaus saugos ir sveikatos skirtingo sunkumo ir tipo testo užduočių, sugrupuotų į rinkinius pagal temas ir ugdomus gebėjimus. Sudarytos galimybės testą atlikti savitikros ir kontrolinio darbo režimu. Mokėjimo mokytis gebėjimams ugdyti prie mokymosi objektų pateikiami mokymosi uždaviniai, patarimai mokiniui, kaip atlikti užduotį, ir įsivertinimo teiginiai, padedantys įsivertinti įgytas žinias ir gebėjimus. Atliktas užduotis galima išsaugoti savo kompiuteryje ir iš svetainės nusiųsti mokytojui elektroniniu paštu. Visose svetainėse yra erdvė „Mano“, kurioje prisiregistravę vartotojai gali išsaugoti išrinktųjų MO rinkinius, vaizdus, susikurti testo užduočių, iš pateiktų bei susikurtų užduočių sudaryti ir išsaugoti įvairaus sudėtingumo testus. Šios erdvės skiltyje „Įsivertinimas“ yra skaitmeninis įsivertinimo įrankis „Voratinklis“, kuriuo gali pasinaudoti vienas ar grupė mokinių įsivertindami įvairius gebėjimus. Šis įrankis leidžia įvertinti daromą pažangą, nes išsaugotas darbiniu formatu gali būti pildomas po kurio laiko ir vaizdžiai parodo pasiekimų pokytį. Mokytojo bibliotekoje pateiktos visų temų ir skirtingų tipų mokymosi objektų taikymo metodinės rekomendacijos. Skaitmeninis mokėjimo mokytis kompetencijos vertinimo instrumentas (toliau MMKVI) skirtas vertinti ir ugdyti mokėjimo mokytis kompetenciją. Tai nauja priemonė internete, kuri ne tik padeda mokiniui pažinti save, bet ir pateikia rekomendacijų dėl tolesnių žingsnių, kurie būtų tikslingi ugdant mokėjimo mokytis gebėjimus. MMKVI sudarantys įrankiai apima visus mokymosi proceso etapus: įsivertinimą (diagnostiką), planavimą, pažangos stebėjimą, refleksiją.

Kuo išskirtinis?

Dažnai tenka girdėti, kad paaugliai beprasmiškai leidžia laiką prie kompiuterio. Tam, kad kompiuteris taptų ne tik žaidimų, bet ir patrauklaus mokymosi įrankiu, sukurti skaitmeniniai mokymosi objektai ir užduotys, įtraukiančios mokinius į aktyvų mokymąsi, tiriamąją ir kūrybinę veiklą, bendradarbiavimą. Mokiniai skatinami susieti skirtingų dalykų žinias ir gebėjimus, pritaikyti juos įvairiose gyvenimo situacijose. Sukurti pamoką, įtraukiančią šiuolaikinį paauglį į aktyvų mokymąsi, nėra lengva. Mokymosi svetainės padeda mokytojams individualizuoti ir diferencijuoti ugdymą, sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui patirti mokymosi sėkmę. Lietuvių kalbos svetainėje mokiniai, atlikdami įvairių veiklos sričių (skaitau, klausau, rašau, kuriu, žiūriu ir žaidžiu) užduotis, mokosi:  analizuoti ir kurti įvairaus pobūdžio, stiliaus ir žanro tekstus;  sudaryti kuriamo teksto planą;  pažinti kalbą ir taisyklingai rašyti;  sąmoningai ir aktyviai klausytis;  suvokti informaciją, pateikiamą judančių vaizdų kalba. Svetainėje „Sauga ir sveikata“ mokiniai, nagrinėdami demonstracijas, glaudžiai susijusias su kasdieniu gyvenimu, kurdami komiksus, instrukcijas, minčių žemėlapius, atlikdami virtualius tiriamuosius darbus ir užduotis:  apmąsto savo elgesį įvairiose situacijose, lygina jį su demonstracijose pateikiamais patarimais;  tampa budresni rizikai, kurią kelia aplinka ir jie patys vieni kitiems;  mokosi pasirinkti veiksmingas priemones, mažinančias arba panaikinančias riziką ir pavojus;  formuojasi pozityvų požiūrį į save, savo saugą ir sveikatą;  suvokia sveikatą kaip vieną esminių asmens vertybių;  mokosi rūpintis ir būti atsakingu už savo ir šeimos sveikatą, aktyviai propaguoti sveiką gyvenimo būdą. Geografijos svetainėje mokiniai, nagrinėdami įvairių reiškinių, procesų ir aplinkos objektų demonstracijas, kurdami komiksus, istorijas, minčių žemėlapius, kartoschemas, atlikdami virtualius tiriamuosius darbus ir užduotis:  aiškinasi, kaip vyksta įvairūs procesai ir reiškiniai gamtoje;  mokosi pažinti savo kraštą;  mokosi orientuotis erdvėje ir žemėlapyje;  analizuoja žemėlapius ir sudaro kartoschemas;  mokosi pažinti regionus, apibūdinti jų gamtinius ir socialinius-ekonominius skirtumus;  plėtoja supratimą apie rasių, tautų, religinių bendruomenių ypatumus. MMKVI mokiniui sudaro galimybes:  pažinti save kaip besimokantįjį – nusistatyti savo vyraujantį mokymosi stilių, stipriąsias ir silpnąsias mokėjimo mokytis savybes;  apmąstyti savo mokymosi patirtį bei sėkmę ir kelti mokymosi tikslus;  ugdyti vertinimo ir įsivertinimo gebėjimus;  stebėti ir apmąstyti mokymosi pažangą. Mokytojams MMKVI padės:  išsiaiškinti ugdymo proceso stipriąsias ir silpnąsias sritis;  įtraukti mokinius į mokėjimo mokytis įsivertinimo procesą;  peržiūrėti ir apibendrinti mokinių įsivertinimo rezultatus;  kartu su mokiniais virtualioje mokymosi aplinkoje (pvz., Moodle) sukurti erdvę, skirtą stebėti mokėjimo mokytis pažangą. http://www.ugdome.lt/kompetencijos5-8/mmkvi/ http://geografija6-8.mkp.emokykla.lt/ http://sauga-sveikata5-8.mkp.emokykla.lt/


Šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies).

Būtinieji slapukai įdiegiami automatiškai ir jiems nėra reikalingas Jūsų sutikimas. Taip pat galite sutikti ir su kitų slapukų naudojimu. Savo sutikimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.